Privacybeleid

Ricoh Business Center Rotterdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In dit Privacy Beleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1. Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, onze diensten afneemt, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt of anderszins interactie met ons heeft. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, contactgegevens, bedrijfsinformatie en andere informatie bevatten die u met ons deelt.

2. Doeleinden van gegevensverwerking
Ricoh Business Center Rotterdam gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het leveren van onze diensten, het beheren van onze klantrelaties, het versturen van nieuwsbrieven, het analyseren van websitegebruik en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Gegevensbeveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of andere vormen van misbruik. We hanteren strikte procedures voor gegevensbeveiliging en beperken de toegang tot uw gegevens tot alleen die medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

4. Delen van persoonsgegevens
Ricoh Business Center Rotterdam deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of met uw toestemming. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden.

5. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

6. Uw rechten
U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of ons verzoeken om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Als u gebruik wilt maken van uw rechten of vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld in dit beleid.

7. Wijzigingen in het Privacy Beleid
Ricoh Business Center Rotterdam behoudt zich het recht voor om dit Privacy Beleid te wijzigen. Gewijzigde versies zullen van kracht worden op het moment van publicatie op onze website.